Услуги по управление на SAP приложенията

Поддръжка на SAP системи от BST

 • Проверка на регистрирани грешки в системите (не потребителски);
 • Елиминиране на проблемите в Basis, проверка на SAP ноти;
 • Анализ на дъмпове, проследяване на процеси и симулиране на проблеми;
 • Проверка дали дневните архиви са надеждни или не, поддържайки Backup стратегия;
 • Проверка на нивата на използване на паметта и процесора при забавяне в системата, и предприемане на необходимите мерки;
 • Мониторинг на капацитета на диска, и предприемане на мерки при необходимост;
 • Инсталиране на нови пачове и пакети за поддръжка от SAP;
 • Системни копия според изискванията на клиента;
 • Регулярно информиране на клиентите относно резултатите за производителността на системата и предприемане на мерки за повишаването и при необходимост;
 • Поддържане на принтери и отстраняване на възникнали проблеми с печат на документи от SAP;
 • В случай на срив на системата, възстановяване на SAP системата според установени от SAP стандарти и процедури;
 • Настройки на SAP системи и бази данни;
 • 7/24 услуги по поддръжка, базирани на Договор на ниво услуги;
 • Управление на потребители;
 • Осигуряване на сигурността на SAP системата.

Приложна поддръжка от BST

Услуги по поддръжка на SAP приложения:
o Искане за промяна в SAP
o Договор на ниво услуги
o Мениджър по поддръжката
o Посещения на място при клиента при необходимост
o Процедури за ескалиране на проблеми
o Документиране на проблемите и намерените решения и др.

Help desk:
o Установени процедури за решаване на проблеми според приоритета и сложността им
o База данни с документирани проблеми и решения
o Услуги по договор с определени времена за реакция според приоритета им за бизнеса
o Анализи и отчети за текущото състояние на ключови за бизнеса системи по искане на клиента
o Предоставяне на специфични решения за бази данни и др.