BST предлага на своите клиенти услуги за внедряване, поддръжка, обучение, развитие и подобряване на техните информационни системи, които отговарят на съвременните стандарти за най-добри практики на много конкурентни цени, с гарантирана надеждност и високо качество.

BST гарантира високо качество 24×7 услуга, предоставяна от:

 • Гореща линия, електронна поща, системи за управление на инциденти (JIRA, Service Now, Solution Manager)
 • Поддръжка на клиенти на място или дистанционно обслужване
 • Гарантирани параметри на услугата, поддържани от защитен SLA
 • Редовно отчитане и прозрачно ценообразуване

BST предлага следните AMS модели

 • 5×8, 24×7 или смени и работно време според нуждите на клиента и часовите зони
 • самостоятелни или споделени екипи
  Функционална поддръжка – всички модули,  basis поддръжка, поддръжка на инфраструктура
  Многоезична поддръжка на 1  ниво. 2 и 3-та ниво с перфектен английски език
  Използване на клиентска или собствена среда на работа – BST JIRA
  Спазване на високите стандарти, SLA и работния процес, осигурени от клиента
  Редовни срещи за по-добра координация и обратна връзка