Технологии

 • ABAP Програмиране, Java Enterprise проекти;
 • Дизайн и програмиране в областта на SAP NetWeaver, SAP Hana Cloud Platform;
 • SAP Web Services (SOAP и RestFull — имплементация на Webmethods и използване на услугата за повикване) WebDynpro ABAP/JAVA дизайн и разработване, както и SAP NetWeaver Portal, SAP VIM (Автоматично одобрение на сканирани фактури);
 • SAP Cloud Applications Studio: BYD, C4C;
 • Фокусирани към SAP ERP, SAP B1, SAP CRM, SAP Hybis/SAP E-COMMERCE, SAP е-фактуриране, SAPUI5, SAP Master Data Governance, SAP портал, SAP мобилни приложения;
 • Проекти от целия жизнен цикъл от архитектурата и дизайна до интегрирането на окончателното решение;

 

 • C# и .Net framework;
 • NET MVC;
 • Java2EE, JAVA2SE, JAVA2ME;
 • net;
 • LINQ, Spring Framework, Hibernate, EclipseLink , Hibernate, EclipseLink;
 • SQL Server Integration Services (SSIS), SQL Server Reporting Services (SSRS), SQL Server
  Analysis Services(SSAS), MSSQL Server, Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (или WPF), Amazon Web Services (AWS);
 • IBM Web Sphere Studio Application Developer.