Ние предлагаме услуги за разработка на софтуер, включително разработване на мобилни приложения. Можем да ви предложим:

 • Самостоятелен, работещ само по вашия проект, екип от професионалисти.
 • Сертифицирани инженери и съвременни технологии
 • Експертиза в методологията на ASAP и Agile
 • Висока степен на стандарти за кодиране и строги QA процедури

За да отговорим на специфичните изисквания на клиента използваме следните технологии:

 • Класически разработки, базирани на ABAP като Workflow, отчети, интерфейси, подобрения, форми, Webdynpro
 • Специализирани разработки на ABAP – всички модули
 • Поддръжка и подобрения
 • SAP UI5 и Fiori
 • Разработки базирани на SAP Java
 • SAP Mobility  с UI5, SMP
 • SAP Cloud Applications Studio: ByD, C4C
 • Разработка извън технологиите на SAP: Java, dot. Net, Java Script и PHP  базиране библиотеки и среди, като Lavarel, React и др.

Ние се фокусираме върху дългосрочните отношения с вас и  целим постигането на възможно най-добрия резултат. Гарантираме удобен и ефективен работен процес, както и прозрачна комуникация. Какво можем:

 • Работа по задачи, проекти или персонализирани отчети. Вие предоставяте техническата спецификация, формата или набор от бизнес изисквания, а ние правим всичко останало
 • Разработете корпоративни приложения, които отговарят на вашите цели, интегрирайте както SAP, така и не-SAP приложения в една бизнес среда