Инфраструктурните повреди и прекъсвания в услугите могат да засегнат не само ежедневните операции, но и да окажат негативно влияние върху бизнеса Ви. Надеждни инфраструктури, които осигуряват едновременно стабилност при ежедневните дейности на предприятието и гъвкавост, която да дава възможност за реакция при необходимост за стратегически промени, могат да допринесат за дългосрочния успех на компанията.

Планирането, внедряването и управлението на IT инфраструктурата изискват значителни познания и опит. BST предлага целия спектър от IT инфраструктурни решения и услуги, който включва сървъри, решения за виртуализация, мрежи за данни, мрежови продукти, системен софтуер, решения за центрове за данни, решения за сигурност на данните, съхранение и бекъп на данните, и други. Решенията ни включват и анализ на бизнес изискванията, консултиране при избор на оборудване, изграждане на инфраструктура и последваща поддръжка на въведените в експлоатация системи, както и обучение на потребителите.

Ние предлагаме персонализирани IT инфраструктурни решения, включително доставка на оборудване, инсталация, въвеждане в експлоатация и техническа поддръжка. Изградили сме стабилни партньорски отношения с водещи марки в областта, включително Microsoft, HP, IBM, DELL, Lenovo и други. Това ни помага да предоставим цялостни решения за Вашите инфраструктурни нужди.

BST реализира със своите клиенти следните 3 модела на сътрудничество:

– Системна интеграция, където фокусът пада върху комплексни внедрявания, включващи множество технологии.

– Цялостни решения, които следват най-новите тенденции в технологиите за изграждане и развитие на модерни центрове за данни:

 • Виртуализация;
 • Консолидация;
 • Стандартизация на IT ресурсите;
 • Устойчивост на повреди;
 • Енергийна ефективност;
 • Информационна сигурност.

– Разработка на специализирани софтуерни решения, колокация на клиентско оборудване, отдаване под наем на сървърно оборудване, виртуализация, изграждане и поддръжка на частни виртуални мрежи. Услугите, които предлагаме, осигуряват непрекъснатост на Вашия бизнес, докато Вашите клиенти се възползват от повишена сигурност на бизнес информацията. Други предимства за клиентите включват намаляване на разходите за съхранение, намаляване на риска за динамичната инфраструктура, намаляване на времето, необходимо за достигане на пълната функционалност на системата.

BST ще отговори на вашите очаквания и на всички въпроси относно тенденциите в изграждането и работата на центровете за данни, възможностите за тяхната оптимизация и начините за намаляване на разходите за тяхното поддържане.

Ние предлагаме:

 • Услуги за оценка на текущото състояние, проектиране и изграждане на информационни центрове;
 • Услуги за инсталиране и миграция на сървъри;
 • Услуги за инсталиране и мигриране на хранилища за данни;
 • Услуги за интеграция и оптимизация на сървъри;
 • Услуги за оптимизация и системна интеграция за съхранение на данни;
 • Услуги, осигуряващи информационна сигурност;
 • Хостинг услуги;
 • Виртуални сървъри и инфраструктура;
 • Софтуерът като услуга (SaaS услуги);
 • Отстраняване на неизправности (защита и възстановяване на системата);
 • Бекъп на информацията, която се съхранява в клауд сървъра;
 • Надеждно онлайн архивиране;
 • Компютри, които се обслужват в облака;
 • Бизнес телефония (VoIP);
 • Хостинг на Microsoft SharePoint услуги, Exchange Server е-мейл;
 • Хостинг на домейни и услуги за видеонаблюдение.