BST е висококвалифицирана, професионална консултантска компания, специализирана в областта на SAP приложенията и технологиите. Бизнес стратегията ни се основава на богат опит в областта на консултирането и технологиите, който помага за предоставянето на висококачествено обслужване на нашите клиенти. Прилагайки натрупаните познания в определени индустрии и значителния опит в предоставянето на услуги и технологии, екипът ни е в състояние да идентифицира новите тенденции в бизнеса и технологиите и да разработи решения, които да помогнат на клиентите да подобрят ефективността си.

Изграждането на дългосрочни партньорски отношения с клиентите е от ключово значение за нашата стратегия. Това е начинът за предоставяне на експертиза във връзка с технологията, която отговаря на нуждите на компанията. Помагаме за увеличаване на стойността на IT инвестициите. Предлагаме оригинални решения, като същевременно държим на прецизността и точността. При изпълнението на проектите съчетаваме съответната експертиза и практически опит с успешна комуникация, която улеснява процеса на внедряване и повишава ангажираността на заинтересованите страни.

Нашите услуги

Иновации в BI

Оценката на BST е идеалната отправна точка, за да подготвите предложение към ръководните кадри на предприятието за подобряване на сегашната ви BI стратегия. Иновациите в BI технологиите се развиват с огромни темпове. За потребителите на SAP BI инструментите за отчетност и анализ е от съществено значение да има ясно дефинирана стратегия, за да може да се гарантира, че ще извлечете максимума от инвестициите си в BI.

CIO Advisory Service

BST предоставя стратегически и консултантски услуги, които позволяват на организациите да постигат своите IT цели, включително синхронизиране на IT стратегията с корпоративните цели на компанията, предефиниране на технологичната архитектура и трансформиране на оперативните модели. Обхващаме целостта на бизнеса и разбираме взаимосвързаността между отделните дейности на компанията. Бизнес консултирането е особено необходимо по време на промени в предприятието, като например по време на сливания, продажби или придобиване на нови дъщерни дружества, отваряне на нови клонове на компанията и т.н. В този контекст екипът на BST оценява потенциалните предизвикателства и подпомага синхронизирането на бизнес целите с евентуално налагащите се промени в оперативните модели и IT активи, което гарантира успеха на предприятието след настъпилите организационни и структурни промени.

Управление на проекти

SAP проектите могат да бъдат истинско предизвикателство. BST подпомага успешното протичане на процесите в широкомащабни IT трансформации, които обикновено включват SAP системи.

Предлагаме опита си в управлението на проекти за дигитална трансформация, включително разработването на бизнес сценарий и управлението на връзките с доставчици от трети страни.

Дигитална трансформация

BST помага за измерване и подобряване на ефективността, което води до по-голяма възвръщаемост на инвестициите в IT. Нашият интегриран подход за IT трансформация помага да се оптимизират съществуващите и новите IT ресурси, като ги прави едновременно гъвкави и устойчиви.

Архитектурен подход и оптимизация

BST консултира клиентите си в различни области, вариращи от разработването на цялостни стратегии до имплементацията на определени решения и инструменти, наложена от непосредствено възникнали нужди за подобряване на качеството на обслужване и реализиране на бизнес ползите от направените инвестиции в ИТ. Екипът на BST има натрупан опит в  оценяването на съществуващите IT ресурси и бизнес среда на компаниите, за да разработи необходимия архитектурен подход и стратегии, водещи до постигане на максимална оптимизация и ефективност. Тези стратегии могат да варират от замяна на дадена система или решение, до пълна IT трансформация.

Управление на промяната

Ние помагаме на нашите клиенти да узреят за решението да предприемат стъпки, които да доведат до бизнес подобрения чрез точен и ценен анализ и оценки на текущото състояние на компанията, тъй като вярваме, че промяната започва и завършва с хората и че определящ фактор за реализиране на очакваните ползи е способността за разбиране на цялостното въздействие, което проектът оказва на организацията. Помагаме на клиентите гладко да преминат през настъпващите промени, които са част от всеки нов проект.