Леонардо не е един инструмент, платформа или система като SAP S/4 HANA или SAP Hybris Commerce, която можете да внедрите, за да започнете дигитализацията на бизнеса ви. Това е иновативно портфолио от IoT решения (интернет на нещата), които да ви помогнат да разширите вашето цифрово ядро (SAP S/4 HANA) с адаптивни приложения (машинно обучение), приложения за големи данни и свързаност, за да внедрите нови бизнес процеси, нови бизнес модели и най-важното – нови възможности. Основните решения на Леонардо са Интернет на нещата (IoT), Mашинно обучение (Machine Learning) и Изкуствен интелект (Artificial Intelligence).

BST ще добави SAP Leonardo (IoT) в портфолиото си.