SAP Industry Solutions

Екипът на BST има съществен опит в търговията на дребно (ECC 6x), включително в проекти за внедряване на S/4 HANA. Ние покриваме пълната функционалност на индустриалното решение.

 • Retail/ SD Retail
 • Retail/ MM Retail
 • HCM for Reatil
 • WM Retail
 • BW/BO Retail
 • Merchandise assortment planning (MAP)
 • Merchandising planning
 • Price planning
 • Promotion planning
 • Assortment planning
 • Forecast & Replenishment Planning
 • SAP Customer Activity Repository (CAR)
 • Integration with Hybris (incl. Marketing), C4C/CRM for Retail, POS (inkl. GK POS)