SAP S/4HANA

S/4HANA осигурява платформа, която позволява използването на основното  ERP ядро в комбинация с облачни приложения с цел взаимодействие и интегриране с външни страни като клиенти (например SAP Hybris решенията) и доставчици (например Ariba); също така поддържа множество потребителски интерфейси (включително SAP Fiori) и предоставя възможност за свързване на вашите машини с интернет на нещата (IoT) (например чрез HANA Cloud Platform).

Тези облачни приложения не се изискват за S/4HANA и могат да се използват и в комбинация със съществуващата ви ECC среда. Въпреки това, S/4HANA допринася с единната си „in memory” платформа за интегриране и взаимодействие, като по този начин осигурява хибридно решение за цялото предприятие.

Именно „in memory”платформата и възможностите, които предлага тази технология за различни методи за съхранение, обработка и използване на данните в транзакции и отчети (OLTP и OLAP) стои в основата на S/4 HANA. Ключова характеристика е, че данните се съхраняват доколкото е възможно на едно място и че не съществуват отделни копия за различни цели, като например множество таблици с индекси в съществуващия модул „Финанси“, както и повтарящи се данни в ERP и системата за съхранение на данни. Съхраняването на данните на едно място не само спестява пространство, но също така осигурява „единствен източник на истината“, като по този начин намалява риска от несъответствие на данните. Поради „in memory” технологията на HANA, данните могат да се използват в почти реално време, напр. управление на процесите по планиране на материалните запаси или осъществяване на симулации във финансовия модул в реално време.

 

Функциите във „Финанси“ се пренасочват от традиционния си фокус върху транзакционните процеси и ретроспективните отчети, към фокусирането върху финансовите резултати и перспективите за управление. Финансовите процеси в back-office и приключването на периоди все повече се възприемат като стандартни дейности, които би следвало да се осъществяват успешно от първия път и са силно автоматизирани. Тези тенденции трябва да бъдат подкрепени от висококачествена, стандартизирана ERP система с минимална сложност. Тези промени могат да бъдат постигнати чрез използване на най-новите технологии в областта на анализа на данни, in-memory технологии (като SAP HANA и S/4HANA) и различни дигитални технологии (облачни, мобилни, и др.) за автоматизиране на процесите.

 

Модерните функции във „Веригата за доставки“ се фокусират върху разработването на нови методи за по-нататъшното усъвършенстване, опростяване и интегриране на процесите, както и върху предоставянето на по-качествена информация в реално време за цялата верига за доставки както за вътрешните, така и за външните потребители, тоест доставчиците. За да се постигне това, технологията трябва да бъде интегрирана в модела на веригата за доставки, чрез in-memory платформа (като SAP HANA), облачни, мобилни устройства и интеграция с бизнес мрежи (като Ariba). Типични примери за развитие на веригата за доставки са подобреното управление на процесите по планиране на материалните запаси в реално време, прозрения за нивата на запасите и автоматизирано експедиране и проследяване.

Много промени настъпват и в областта на ПРОИЗВОДСТВОТО и ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДДРЪЖКА. Тези промени се обуславят от новите технологии в производствения сектор (тоест 3D отпечатване), както и от основните процеси в производството и техническата поддръжка. Типични примери показват, че повишената производителност и по-добрият контрол могат да бъдат постигнати чрез: 1) използване на анализи на данни за прогнозиране на дейностите по поддръжка, 2) използване на Интернет на нещата (IoT) за получаване на автоматизирани съобщения при повреда, или 3) – получаване на данни за производството и използване на in-memory технологията (като SAP HANA) за генериране на актуализации на производството в реално време.

 

Функциите в CRM се променят бързо, главно поради най-новите технологични разработки. Традиционните процеси и технологии в CRM са насочени към подобряване на ефективността на оперативните процеси по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти. В бъдещите системи за управление на връзките с клиенти, горе-изброените дейности ще бъдат базови. Понастоящем фокусът е върху осигуряването на по-добро обслужване чрез подобряване на потребителския опит и подпомагане на клиента по време на търсенето на продукт или услуга, както и върху осигуряването на прозрения в CRM данните за широка група потребители, намиращи се в или извън организацията. Реализирането на тези тенденции е възможно благодарение на подобрената функционалност, интегрирането на CRM приложенията и прилагането на новите цифрови технологии, като in-memory платформа (тоест SAP HANA, облака, мобилните решения и връзката с интернет на нещата) чрез сливане на структурирани и неструктурирани данни.