SAP BusinessObjects е пакет от софтуерни инструменти за анализ на бизнес информация. Данните постъпват от ERP, CRM, SCM или друг тип информационна система, и след като бъдат обработени, се визуализират в реално време. SAP BusinessObjects разполага с широк набор от инструменти за подредба и форматиране на резултатите, с помощта на които ръководителите могат да получат нужната им информация в достъпен вид и да вземат най-доброто решение.

SAP BusinessObjects е приет за стандарт в повечето компании от Fortune 500 и има повече от 24 000 корпоративни клиента в над 80 държави.

Предимства:

 • достъп до всички източници на данни – единен поглед върху целия Ви бизнес;
 • множество опции за създаване на отчети;
 • възможност за създаване на справки по ваш стандарт;
 • откриване и следене на зависимости и тенденции;
 • моделиране на различни сценарии;
 • следене на ключови показатели;
 • архитектура, позволяваща надграждане – BusinessObjects е подходящ за малки, средни или големи предприятия;
 • използва данни от ERP, CRM, SCM или от специфични за индустрията информационни системи;
 • позволява свързване с SharePoint, Java, Microsoft Office и други;
 • високо ниво на сигурност, задаване на нива на достъп;
 • кратък период на внедряване.

Какви са ползите от SAP BusinessObjects?

 • Намалено време за реакция – получавате резултати в реално време;
 • Отчети, прогнози и консолидация в един инструмент;
 • Единен стандарт на резултатите в рамките на компанията;
 • Всеки потребител има достъп само до тези данни, които са му необходими;
 • Високо ниво на автоматизация и по-малко грешки.

Всичко това Ви дава достъп до нужната информация по-бързо и Ви помага да вземете правилните решения за Вашия бизнес. Повишената конкурентоспособност и по-ниските оперативни разходи ще Ви помогнат да възвърнете инвестицията си за кратък период от време.

Какво съдържа SAP BusinessObjects?

Списък с инструментите, които са част от стандартния пакет.

SAP Lumira

SAP Lumira e бърз и удобен начин да извлечете нужната информация от събраните данни независимо от техния обем. Системата позволява директен достъп до информация от няколко различни източника, и представянето ѝ по удобен за Вас начин.

Изберете и настройте предпочитаната от Вас визуализация, за да откривате тенденции и вземате най-добрите решения за динамичната среда на Вашия бизнес.

SAP Lumira може да се свърже със SAP HANA, за да получите достъп до големи обеми от данни в реално време.

SAP Business Objects Web Intelligence

Web Intelligence е инструмент за създаване на уеб-базирани справки с възможност за моделиране и анализ, особено полезен за Ad Hoc доклади.

Основните му характеристики са визуализацията на данни, прилагащи уеб стандартите, създаване на аналитични отчети, по-високо филтриране, възможности за drill-down и навигация, достъп до вградени и персонализирани функции за форматиране на данни, лесен за използване drag-and-drop интерфейс.

SAP Business Objects Dashboards

SAP BusinessObjects Dashboards е средство за създаване и визуализиране на интерактивни отчети, базирани на Flash, което позволява лесна интеграция на таблични, графични и географски данни и е подходящо за корпоративни табла за отчитане, комбиниращи различни ключови показатели и сценарии. Този инструмент има връзка с множество източници на данни – SAP BW, OLAP, RDBMS, файлове и др.

SAP BusinessObjects Design Studio

Решението създава многоизмерни табла с визуализация за BI приложенията на SAP NetWeaver BW или  SAP HANA. С негова помощ управляващите компанията получават навременна и точна информация, която им помага да вземат правилни решения.

SAP Crystal Reports

SAP Business Objects Crystal Reports е приложение за изграждане на стандартизирани и перфектно форматирани отчети. Основните му характеристики са създаването на отчети, подходящи за печат, визуализиране на статични данни, предварително зададени пакети от отчети във Финанси, Продажби, Материали и т.н. Докладите могат да бъдат достъпни офлайн или онлайн чрез приложения, портали и мобилни устройства.

SAP BusinessObjects Analysis, edition for Microsoft Office

Приложението позволява на потребителите да работят с информация от различни източници директно в Microsoft Office – при това в реално време.  Можете както да обработвате данни в Excel, така и бързо да създадете презентации в PowerPoint, използвайки заредените през приложението данни. Може да се свърже със SAP NetWeaver BW и SAP HANA.

SAP BusinessObjects BI platform

Мощен аналитичен инструмент, с помощта на който можете да споделяте информацията през Web решения с други потребители или към други платформи. Позволява работа с различни обеми от данни, постъпващи от бази данни, други SAP решения или външни системи. Повишава продуктивността на служителите и намалява административните разходи, като предоставя резултати в реално време.

SAP BusinessObjects Explorer

SAP BO Explorer е инструмент за представяне на данни от различни източници с особена нужда от модел за складова база данни. Можете да създавате отчети при поискване, без да е необходим конкретен модел за данни, да търсите в предварително индексирани набори от данни без да имате нужда от предварително създадени отчети или показатели, да извършвате бързо търсене на данни с възможностите, които предоставят SAP BW Accelerator и SAP HANA интеграцията. На практика ще можете да достъпвате всички видове източници на данни, налични в компанията.

SAP BusinessObjects Mobile

SAP Business Objects Mobile е приложение за визуализация на данни чрез мобилни устройства – мобилни телефони и таблети (устройства iPad, iPhone, Blackberry и Android).

Чрез този инструмент можете да персонализирате отчети, да получавате известия, когато достигнете критичните прагове на ключовите показатели,  да търсите във всички източници на данни чрез Explorer, да правите drill-down отчети.