SAP Cloud for Customer

SAP Cloud for Customer е комбинирано софтуерно решение за управление на продажбите и комуникациите с клиенти. Пакетът включвa:

 • SAP Cloud for Sales;
 • SAP Cloud for Services;
 • SAP Cloud for Social Engagement.

Решението има следните функционалности:

 • Възможност за импортиране на данни от Excel файлове;
 • Вградени интеграции със широк спектър от SAP и външни софтуерни решения (включително SAP HANA, ERP и CRM софтуер, статистически пакети, социални медии, имейл);
 • API за връзка с други програми;
 • Възможност за обмен на информацията в група от дружества.
 • Цялата система се хоства в облачна среда, и е достъпна на мобилни устройства в базов пакет. SAP Cloud for Customers създава цялостна история на комуникацията с клиентите и техните поръчки. Чрез тези профили можете не само да следите, но и да предвидите нуждите на Вашите партньори от продукти и услуги, и да увеличите обема на продажбите и печалбите като запазите нивото на разходи.

Каквo означава всичко това за Вашия бизнес?

 

 • Вие и вашите екипи по продажби и маркетинг имате достъп до необходимата информация за клиентите навсякъде и по всяко време;
 • Този достъп позволява на всеки служител да отговаря на запитвания, и в резултат гарантира подобрено качество на обслужване и повече продажби;
 • Високо ниво на сигурност – всички данни се съхраняват в сертифицирани центрове за данни и са достъпни през криптирана връзка;
 • Намалени разходи за закупуване, интеграция и поддръжка на софтуер (3 решения в 1);
 • Използвате вече събраната информация за клиентите директно в новите инструменти;
 • Без допълнителни разходи за информационна сигурност, хардуер и поддържащия го персонал;
 • Бързи финансови резултати при минимална първоначална инвестиция.

Още за SAP Cloud for Customer

Съхранявайте и управлявайте цялата информация за всеки клиент на едно място и я направете достъпна за служителите си за да:

– Анализирате и да се възползвате от възникналите възможности;

– Ускорите търговския цикъл, от създаването на оферта до регистрирането на поръчка, включително през социалните мрежи;

– Съхранявате и анализирате обратната връзка от клиенти и партньори през всички канали, и да я насочите към правилните екипи;

– Оценявате производителността на служителите си и ефективността на дейностите по продажби и клиентско обслужване.

Компоненти на системата

 • SAP Cloud for Sales

Съхранява информация за отношенията с клиента – комуникация, предишни и текущи поръчки, календар с осъществени и планирани срещи, контактна информация и други. Позволява централизирано обновяване на клиентските профили, създаване и съхранение на оферти и тяхната история, създаване на потребителски нива на достъп и други. Дава на Вашите търговци информацията, от която се нуждаят за осъществяване на сделката във всяка точка на света, а на Вас – информация за тяхната активност и успехи.

 • SAP Cloud for Service

Създава пълна история на комуникацията на клиентите с обслужващия ги персонал през всички канали – телефон, имейл, чат и Web – като комбинира запитванията от всички тях (включитело записи на телефонни разговори) в единен поток от информация.

Позволява интеграция на данни за поръчки и плащания от вече работещи ERP решения, да се използва обща тикетинг система, да се създаде база от познания, достъпна за Вашите клиенти и обслужващ персонал. Освен за подобряване на предоставяната тях услуга SAP Cloud for Service събира и съхранява информация за производителността на служителите, както и времената за реакция на клиентските запитвания.

 • SAP Cloud for Social Engagement

Следете обществената реакция на Вашия бранд в социалните мрежи! С помощта на SAP Cloud for Social Engagement подбирате най-важните постове и тенденции, реагирате на обществения интерес в най-кратки срокове, като използвате наличната в системата информация за клиентските профили и оценявате ефекта им върху общественото мнение. Спестете време и усилия и използвайте силата на социалните мрежи в своя полза!