SAP Hybris Marketing Suite представлява водещ пакет решения за контекстуален маркетинг в реално време. Той позволява да се обръщате директно към клиентите и да ги вдъхновявате, както и да насърчавате и поддържате тяхната лоялност към марката чрез персонализирани и уместни реакции към всеки отделен клиент. SAP Hybris Marketing Suite ви позволява като специалист по маркетинг да получите по-добро разбиране за вашите клиенти, като проследявате техните действия във всеки един момент. Това ще създаде представа за мотивацията и изискванията, които стоят зад тези действия, предоставяйки ви предимството да общувате с клиентите си по всички канали, подхождайки индивидуално към всеки един от тях.

SAP Hybris Marketing предлага:

Управление на големи данни (Big Data Management)

SAP Hybris Marketing ви дава възможност ефективно да събирате структурирани и неструктурирани данни от всички подходящи източници, онлайн и офлайн. Историческите и текущи данни от взаимодействията на клиентите могат да бъдат комбинирани помежду си, обогатени и използвани с лекота.

Разширен анализ на големите данни (Big Data Advanced Analytics)

Опознайте клиентите си чрез интелигентната комбинация от управление на данни и анализ на поведението на потребителите. Определете индивидуалните мотиви и предпочитания на всеки съществуващ и потенциален клиент и след това персонализирайте вашите маркетингови съобщения спрямо всеки поотделно.

Целеви групи и сегментиране

Аналитичното сегментиране и избор на целеви групи със SAP Hybris Marketing Suite осигуряват основа за отправянето на подходящи предложения към вашите клиенти в най-подходящия момент и по предпочитания от тях канал на комуникация, като по този начин гарантират индивидуален подход за продажби.

Съдържание и дизайн

SAP Hybris Marketing Suite ви помага да подготвите и пуснете подходящо съдържание и призиви, за да реализирате добре насочен, специфичен за клиентите подход за продажби. SAP Hybris Marketing добавя към вашите послания индивидуално значение за всеки отделен клиент.

Препоръки в реално време и оптимизация на кампании

SAP Hybris Marketing ви дава възможност да наблюдавате взаимодействията и реакциите в много канали и да използвате събраната информация, за да предоставяте индивидуални оферти или препоръки на клиентите си в реално време по всички канали на комуникация. Това означава, че можете да вземате възможно най-добрите решения в точния момент и сте в състояние своевременно да реагирате на бързо променящите се изисквания на клиентите и потребителските тенденции.

Оценка и развитие на кампанията

SAP Hybris Marketing Suite предоставя възможност да наблюдавате и оценявате цялостно Вашите кампании по всички канали на комуникация с клиентите. Чрез подходящи отчети, които могат да бъдат съобразени с конкретните ви изисквания, SAP Hybris ще ви осигури опцията регулярно да преглеждате резултатите от кампанията си, както и оползотворяването на бюджета и да вземете под внимание тези данни, когато организирате бъдещите си кампании.

Платформата SAP Hybris Marketing прави впечатление с отворената си архитектура, която осигурява следните функционалности:

  • Управление на данните (Data Management);
  • Сегментиране (Segmentation) – позволява насочване и фокусиране на посланията в реално време;
  • Acquisition – управление на кампании по лесен и контролиран начин;
  • Препоръка (Recommendation) – изкуството на проактивния маркетинг;
  • Маркетингово планиране (Marketing Planning) – цялостно планиране за постигане на успех в действие;
  • Прозрения (Marketing Insight) – знанието е новата валута в маркетинга.