На 28 септември 2018 г. в „Държавен вестник“ беше публикувано изменението на Наредба Н18 относно регистрацията и отчитането на продажбите в обектите на дребно чрез фискални устройства.
Има 5 групи доставчици и дейности, засегнати от този регламент на Министерството на финансите:
– Промени, свързани с продажбата / зареждането с течно гориво;
– Изменения, свързани с поръчката за обръщане;
– Изпълнение на изискванията за софтуер за управление на продажбите в пунктовете за продажба;
– Промени в онлайн продажбите на стоки / услуги
– Промени по отношение на обслужването и поддръжката на фискални устройства…..Изисквания

В отговорността на партньорите попада предоставянето на отговарящhttps://business-services-technologies.comwp-content/uploads/H18-BG.pdfи на новите нормативни изисквания SAP решения.

BST  предлага две сертифицирани от НАП решения, които са изцяло съобразени с Н 18


Конектор

Това е SAP  Модул, който осъществява връзка между модула за продажба в SAP системата на клиента и фискалните устройства
Печат на фискален документ директно от SAP

Време за внедряване: 1 месец

BST POS система

Разработена от BST в съответствие на най-новите технологии UI5, Fiori  POS Система, работеща на всички компютри в онлайн и офлайн режим

 

 

Персонализирана POS система за компании, които търсят:

 • Интегрирано решение за управление на процеса на продажби в реално време
 • Управление на търговските и логистични процеси в малки, средни и големи обекти за продажби на едро и дребно
 • Сигурно и защитено решение, позволяващо работа в онлайн и офлайн режим
 • Бързо и качествено обслужване на клиентите в търговските обекти
 • Лесно интегрируемо с други решения (SAP & софтуер на трети страни)
 • Съответствие с нормативните разпоредби и в процес на сертифициране за новите законови промени (Н-18)

Функционалности:

 • Информация за бизнес партньори (клиенти & доставчици)
 • Продуктова информация
 • Наличности / Снабдяване
 • Продажби/промоции/връщания
 • Справки и бизнес анализи
 • Многофирменост, многоезичност и многовалутност

 

Продажби

Издаване на фактура и фискален бон

плащане с карта

Плащане в брой

Отчети и известия

Отчети за продажби

Генерирайте отчетите за продажби и управлявайте Вашите продажби в магазина и онлайн в реално време.

Отчети за наличности

Проследяване на парични и стокови потоци – следене на наличности и планирани доставки.

Известия

Получавате автоматични предупреждения на ниво на запаси, минимум количества, необходимост от поръчки и др.

Възможност за специфични за клиента промени

 • Справки и бизнес анализи с възможност за имплементация на всяка бизнес логика
 • Възможност за създаване на специфични потребителски дефинирани справки и автоматизации.
 • Интерфейси с други системи.
 • Ясна графична визуализация и възможност за експорт.
 • форми за печат и поведение на софтуера