С обширното си SAP портфолио и задълбочено разбиране на бизнес процесите, BST работи с клиентите си, за да развие пълния им потенциал, като по този начин стимулира растежа, подобрява възвръщаемостта на инвестициите и намалява рисковете за техния бизнес.

BST предлага следните SAP продукти:

 • SAP Business Suite върху SAP HANA
 • SAP S/4 HANA
 • SAP Business ByDesign
 • SAP Business One
 • SAP Analytics (SAP BusinessObjects)
 • SAP BW
 • SAP CRM
 • SAP ARIBA
 • SAP Cloud Human Resources Solutions (SUCCESS FACTORS)
 • SAP Mobile Solutions (SAP Direct Store Delivery)
 • SAP Customer Engagement and Commerce Solutions (HYBRIS Solutions – SAP Cloud for Customer, Hybris B2B Commerce, Hybris B2C Commerce, HYBRIS MARKETING)
 • SAP Industry Solutions (SAP IS RETAIL, SAP IS MEDIA)

Висококвалифицираният и специализиран екип на BST може да Ви консултира при избора на най-подходящото решение, което би довело до максимална полза за вашия бизнес, като се вземат предвид вашите дългосрочни цели и стратегии. За тази цел, моля, свържете се с нас на следния електронен адрес: sales@bst.bg