Компанията

 

aboutus

Бизнес услуги и технологии (BST) е иновативна компания, работеща в региона на EMEA.

BST подпомага клиентите да превърнат бизнеса си в изключително ефективeн и високо продуктивен. Във всеки проект, стриктното придържане към бюджета и сроковете е от първостепенно значение.

Ние го правим, като разработваме и прилагаме решения, насочени към конкретния сектор, които напълно отговарят на нуждите и бизнес процесите на различните пазари. В тясно сътрудничество с нашите клиенти се разработват решения, насочени към бранша, сред които търговия на дребно, търговия на едро, потребителски продукти, производство, комунални услуги, медии, фармацевтика, телекомуникации, логистика и дистрибуция. Ние допълваме нашите индустриални решения с широка гама от услуги, вариращи от бизнес консултиране до облачни услуги и софтуерна разработка.

Нашата мисия е:

 • Да поддържаме високо ниво на интегритет, обективност и професионални стандарти;
 • Да реагираме бързо и ефективно на новите предизвикателства и технологични тенденции;
 • Да предоставим добавена стойност на нашите клиенти, като им помогнем да постигнат желаното ниво на бизнес ефективност и продуктивност, което ще им позволи да бъдат успешни в глобален аспект;
 • Да поддържаме високо ниво на професионални познания и компетенции;
 • Да се ​​превърнем в предпочитан доставчик на ИТ услуги на българския и международния пазар, осигурявайки:
  • – бърза доставка на нови продукти и услуги;
  • – прозрачен и ефективен ценови модел;
  • – гъвкавост, която позволява лесен достъп до системни ресурси и инфраструктура;
  • – лесно достъпни IT и бизнес услуги.

Нашите основни ценности са определящите принципи, с които работим индивидуално и като компания:

 • Професионализъм – нашият екип е съставен от интелигентни, креативни и висококвалифицирани специалисти;
 • Отдаденост – обичаме работата, която вършим. Вашият успех е нашият успех;
 • Работна етика и интегритет – ние се стремим да приложим най-високите етични стандарти в отношенията си с членовете на екипа и клиентите;
 • Ние сме отворени и коректни с нашите клиенти и партньори – предоставяме това, което обещаваме;
 • Кооперативна екипна среда – насърчаваме личното развитие и екипното сътрудничество и мотивираме нашите служители да достигнат пълния си потенциал. Точно тогава всички печелим – компания, служители, клиенти. Веднъж поела отговорността да бъде ваш бизнес партньор, нашата компания ще осигури най-добрите решения, услуги и гъвкавост;
 • Дългосрочни отношения с нашите клиенти – ние вярваме, че всеки проект е възможност за развитие на дългосрочни отношения с клиентите. Чрез постоянно предоставяне на нашите професионални услуги, надеждност и ефективност и придържане към нашите основни ценности, установяваме дългосрочни взаимоотношения с клиентите.
 • Доверието между нас е изградено във времето и в резултат на отговорния подход, който прилагаме.